Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

SmerfMaruda
0638 bb0a 500
SmerfMaruda
SmerfMaruda
6346 af18 500
Reposted frompiehus piehus viathesmajl thesmajl

January 15 2018

SmerfMaruda

January 01 2018

1416 cf9a 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
0744 4aba
Reposted frommeem meem viatobecontinued tobecontinued

December 19 2017

SmerfMaruda
SmerfMaruda
SmerfMaruda
9777 a3d6 500
Reposted fromgket gket viaohhmarigold ohhmarigold
SmerfMaruda
Jesteś szczęściem, które złapałem za rękę.
— B.
SmerfMaruda
Kup mi wino i pozwól mówić.
— proszę.
Reposted fromrondine rondine viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viasoSad soSad
SmerfMaruda
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoSad soSad
SmerfMaruda
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viadancingwithaghost dancingwithaghost
SmerfMaruda
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
SmerfMaruda
Walcz, albo olej to wszystko. Sukces zależy od podejścia
— Loca
SmerfMaruda
Historia, której nigdy nikomu nie opowiedzieliśmy i zapewne nie opowiemy, żyje w każdym z nas
SmerfMaruda

December 18 2017

SmerfMaruda
„Nie skrzywdziłbym swojej żony, kultywując znajomość czy przyjaźń z jakąś moją koleżanką, wiedząc, że żona czułaby się z tym niepewnie. Po prostu są rzeczy mniej i bardziej ważne. Skoro ożeniłem się z tą kobietą, to jest ona dla mnie najważniejsza. Tyle.”
Reposted fromloveely loveely vianiebieskieoczy niebieskieoczy
SmerfMaruda
1284 9856
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl