Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

SmerfMaruda
5229 64c3
Reposted bySurvivedGirltyteklenifcaZuldzinNayuslovaKrzychulecsiostrzyca

June 10 2018

SmerfMaruda
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viabadblood badblood
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
0314 3b1d 500
Reposted fromseaweed seaweed viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?
SmerfMaruda
2717 2d72 500
Reposted fromstroschek stroschek viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viagingerowaa gingerowaa

March 11 2018

4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viaadwokatdiabla adwokatdiabla
SmerfMaruda

March 03 2018

SmerfMaruda
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
SmerfMaruda
Pamiętam
to jedno spojrzenie
i tą pewność
że już nikt inny
tylko Ty
Reposted fromifyouleave ifyouleave viatoolong toolong
SmerfMaruda
5987 412c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadblood badblood
SmerfMaruda
3864 38ca
Reposted fromEkran Ekran vianiebieskieoczy niebieskieoczy
SmerfMaruda
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
SmerfMaruda
SmerfMaruda
Jedyne czego potrzebujesz naprawdę w życiu to osoba, która potrzebuje cię w swoim.
SmerfMaruda
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik vianiebieskieoczy niebieskieoczy
SmerfMaruda
Reposted fromFlau Flau viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl