Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

SmerfMaruda
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
SmerfMaruda
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
SmerfMaruda
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaarrives arrives

October 28 2019

SmerfMaruda
6893 24f5 500
Reposted fromzciach zciach viaodrugiejwnocy odrugiejwnocy

October 22 2019

SmerfMaruda
6710 53a7 500
Jonasz Kofta
Reposted bybzdurabreatheslow123niskowonotyourstrawberrysalatolaterslisekchytrusekMournfulfreewayincentivesmilemoregraywallOnly2youniezwyklaodrugiejwnocymoniczkuuczytelnia

October 15 2019

SmerfMaruda
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaviva-salvadore viva-salvadore
SmerfMaruda

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
SmerfMaruda
2393 f063 500
Reposted fromikhakima ikhakima
SmerfMaruda
2417 64b2 500
Reposted fromikhakima ikhakima
SmerfMaruda
4083 8861 500
SmerfMaruda
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viawstan wstan
SmerfMaruda
Budujemy, bo mamy nadzieję; burzymy, bo zwyciężają w nas zgliszcza.
— Tomasz Mazur – Dawno zapowiedziana nieobecność
Reposted fromnyaako nyaako viawstan wstan
SmerfMaruda
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viawstan wstan
SmerfMaruda
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
SmerfMaruda
2945 335b 500
Reposted fromikhakima ikhakima
SmerfMaruda
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— — Katarzyna Nosowska
Reposted frommononok mononok viasardoniczna sardoniczna
SmerfMaruda
2513 8c96
Reposted fromzciach zciach viasardoniczna sardoniczna
SmerfMaruda
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viasardoniczna sardoniczna
SmerfMaruda
Pamiętaj, że jeżeli dobrze ci się z kimś rozmawia, to oznacza, iż druga osoba warta jest czasu...
— G.

September 28 2019

SmerfMaruda
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcalyzezlota calyzezlota viaaurinko aurinko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl