Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viaadwokatdiabla adwokatdiabla
SmerfMaruda

March 03 2018

SmerfMaruda
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
SmerfMaruda
Pamiętam
to jedno spojrzenie
i tą pewność
że już nikt inny
tylko Ty
Reposted fromifyouleave ifyouleave viatoolong toolong
SmerfMaruda
5987 412c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadblood badblood
SmerfMaruda
3864 38ca
Reposted fromEkran Ekran vianiebieskieoczy niebieskieoczy
SmerfMaruda
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
SmerfMaruda
SmerfMaruda
Jedyne czego potrzebujesz naprawdę w życiu to osoba, która potrzebuje cię w swoim.
SmerfMaruda
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik vianiebieskieoczy niebieskieoczy
SmerfMaruda
Reposted fromFlau Flau viapikkumyy pikkumyy
SmerfMaruda
6000 29ae
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
SmerfMaruda
2264 8bdb 500
Reposted fromdobby dobby vialissie lissie
SmerfMaruda
1833 0996 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
1565 51f7
Reposted fromnonperfect nonperfect viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
0991 f232 500
Reposted fromluron luron viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
8005 1c18 500
Reposted frommyrla myrla viawszystkodupa wszystkodupa
SmerfMaruda
3318 97c0 500
SmerfMaruda
1867 e76a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl