Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

SmerfMaruda
- friendship -
SmerfMaruda
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje

November 19 2017

SmerfMaruda
SmerfMaruda
6506 7524 500
Reposted fromfungi fungi viadancingwithaghost dancingwithaghost
SmerfMaruda
2171 b45c 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viapikkumyy pikkumyy
SmerfMaruda
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaweruskowa weruskowa
3745 afd5
Reposted fromdivi divi viaweruskowa weruskowa

November 11 2017

SmerfMaruda
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
0000 bad8 500
Reposted fromZircon Zircon viapikkumyy pikkumyy
SmerfMaruda
SmerfMaruda
2715 e2cb 500
Reposted fromoutoflove outoflove viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
To kobieta wybiera mężczyznę, który ją wybierze.
Reposted frominfrezja infrezja viauciekam uciekam
SmerfMaruda
Reposted fromcomiczynka comiczynka viapikkumyy pikkumyy
SmerfMaruda
0000 bad8 500
Reposted fromZircon Zircon viapikkumyy pikkumyy

October 29 2017

SmerfMaruda
6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viabadblood badblood
SmerfMaruda

“And the Lord said, ‘Let there be Cats.’” — @CosmosClawful

October 28 2017

SmerfMaruda
0036 3741 500
SmerfMaruda
3822 3d96
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.

[ Brian Tracy]
Reposted fromeldrianne eldrianne vialissie lissie
SmerfMaruda
5107 eb75 500
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl