Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

SmerfMaruda
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viatobecontinued tobecontinued

January 02 2020

SmerfMaruda
SmerfMaruda
SmerfMaruda
Jeśli nie dostałeś na Boże Narodzenie tego, o czym marzyłeś, kup to sobie sam.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahaveadrian haveadrian

December 16 2019

SmerfMaruda
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm vianoicoztego noicoztego

November 05 2019

SmerfMaruda
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
SmerfMaruda
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
SmerfMaruda
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaarrives arrives

October 28 2019

SmerfMaruda
6893 24f5 500
Reposted fromzciach zciach viaodrugiejwnocy odrugiejwnocy

October 22 2019

SmerfMaruda
6710 53a7 500
Jonasz Kofta
Reposted bybzdurabreatheslow123niskowonotyourstrawberrysalatolaterslisekchytrusekMournfulfreewayincentivesmilemoregraywallOnly2youniezwyklaodrugiejwnocymoniczkuuczytelnia

October 15 2019

SmerfMaruda
9935 66a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaviva-salvadore viva-salvadore
SmerfMaruda

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
SmerfMaruda
2393 f063 500
Reposted fromikhakima ikhakima
SmerfMaruda
2417 64b2 500
Reposted fromikhakima ikhakima
SmerfMaruda
4083 8861 500
SmerfMaruda
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viawstan wstan
SmerfMaruda
Budujemy, bo mamy nadzieję; burzymy, bo zwyciężają w nas zgliszcza.
— Tomasz Mazur – Dawno zapowiedziana nieobecność
Reposted fromnyaako nyaako viawstan wstan
SmerfMaruda
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viawstan wstan
SmerfMaruda
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
SmerfMaruda
2945 335b 500
Reposted fromikhakima ikhakima
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl