Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

SmerfMaruda
1723 2286 500

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia
SmerfMaruda
8793 69c0 500
Reposted frompiehus piehus viapolishzupe polishzupe
SmerfMaruda
9733 29a9
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont viazupowicze zupowicze
SmerfMaruda

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viamefir mefir
SmerfMaruda
6159 6239 500
Reposted fromaugustus augustus viamefir mefir
SmerfMaruda
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
SmerfMaruda
6231 db05 500
Reposted fromfeegloo feegloo viapolishzupe polishzupe
SmerfMaruda
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viapolishzupe polishzupe
SmerfMaruda
9097 c563 500
yung_zbych
Reposted fromniggertits niggertits viapolishzupe polishzupe
SmerfMaruda
9176 6e99 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapolishzupe polishzupe
SmerfMaruda
4967 5533
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapolishzupe polishzupe
SmerfMaruda
1306 9f25 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapolishzupe polishzupe
SmerfMaruda
0101 6129 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viapolishzupe polishzupe
SmerfMaruda
9217 01bf
Reposted fromowca owca viapolishzupe polishzupe
SmerfMaruda
5068 7d40 500
Reposted fromtfu tfu viapolishzupe polishzupe

February 06 2020

SmerfMaruda
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
SmerfMaruda
SmerfMaruda
1837 7510 500
Reposted fromowca owca viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
9727 2a22 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatrue-love true-love
SmerfMaruda
4912 d104
Reposted fromwentyl wentyl viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl