Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

SmerfMaruda
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viatobecontinued tobecontinued
SmerfMaruda
7306 bfb6 500
Rzeczy które zrozumiałem jako dorosły
Reposted fromdobry dobry viaweruskowa weruskowa
SmerfMaruda
...bo czas nigdy nie zawraca
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatrue-love true-love
SmerfMaruda
7951 42c5 500
Reposted fromhrafn hrafn viatrue-love true-love
SmerfMaruda
2060 9a07 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaanastasie anastasie
SmerfMaruda
8296 b614
Reposted byiacekaknatazsaeternum12
SmerfMaruda
8224 eb74 500
Reposted byhash hash
SmerfMaruda
8204 a331
żyćko
Reposted byhashsatyrabountyhuntermikimotobodyinthegardenzombiekraskograywallcarmenlunaaknatazsquantumradaetykiniedoskonaloscaeternum12michalkoziolcrazypolishlevuneLuukkatoxicsouljustafragmentofyouwikszanastasiegitanauumlaut
SmerfMaruda
8131 9b92
Reposted bytrytorunaway trytorunaway
SmerfMaruda
8121 c565
Reposted byaeternum12sunakoniskowodancingwithaghostthesilenceofthealcoholiccarmenlunalinasakuraaizublackheartgirljestpiekniemikimoto

January 19 2020

SmerfMaruda
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viatobecontinued tobecontinued

January 02 2020

SmerfMaruda
SmerfMaruda
SmerfMaruda
Jeśli nie dostałeś na Boże Narodzenie tego, o czym marzyłeś, kup to sobie sam.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahaveadrian haveadrian

December 16 2019

SmerfMaruda
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm vianoicoztego noicoztego

November 05 2019

SmerfMaruda
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
SmerfMaruda
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
SmerfMaruda
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaarrives arrives

October 28 2019

SmerfMaruda
6893 24f5 500
Reposted fromzciach zciach viaodrugiejwnocy odrugiejwnocy

October 22 2019

SmerfMaruda
6710 53a7 500
Jonasz Kofta
Reposted bybzdurabreatheslow123niskowonotyourstrawberrysalatolaterslisekchytrusekMournfulfreewayincentivesmilemoregraywallOnly2youniezwyklaodrugiejwnocymoniczkuuczytelnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...